Instalace a reinstalace Windows pro úplné začátečníky

Úvodem

Reinstalace Windows, které se češtěji říká přeinstalace, je osvědčený a často jediný způsob řešení potíží s operačním systémem Windows. Jeho hlavní výhodou je jednoduchost a univerzalita: i běžný uživatel dovede reinstalací vyřešit většinu obtížných problémů.

Při instalaci Windows na nový počítač hovoříme jednoduše o instalaci Windows. Pokud naopak máme Windows ve svém počítači instalovaná, ale chceme je nainstalovat znovu, abychom vyřešili nějaký problém, hovoříme o reinstalaci Windows. V tomto textu se budeme zabývat obojím.

Tento návod vznikl, aby sloužil jako průvodce začátečníkům, kteří z nějakého důvodu nechtějí svěřit svůj počítač do rukou odborníka.

Komu je určen tento návod?

Návod je zaměřen na běžné uživatele, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s instalací operačního systému Windows ani souvisejícími postupy.

Od čtenáře se očekává pouze zvládnutí rutinních úkonů (kopírování souborů, stahování souborů) a chuť do práce. Jakékoli další znalosti a schopnosti jsou samozřejmě výhodou.

Tato verze návodu pojednává o instalaci operačního systému Windows verze 7. Instalace ostatních verzí se liší jen v drobných detailech a proto vám pomůže také v případě, že instalujete Windows XP, Windows Vista nebo Windows 8.

Než začneme

Na tomto místě bychom čtenáře raději upozornili, že ač jsme se velice snažili, aby byl návod srozumitelný, neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku nesprávné manipulace s jejich zařízením.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny úkony popsané v tomto návodu provádíte na vlastní riziko.

Děkujeme za pochopení.

Pokud narazíte na jakékoli potíže, podívejte se na stránku Problémy s instalací Windows, kde se můžete poradit se zkušenými instalatéry.

Co se stane při reinstalaci Windows?

Pojďme si nejprve v hrubých rysech ujasnit, do čeho se vlastně pouštíme.

Reinstalace operačního systému uvede počítač do naprosto „čistého“ a „netknutého“ stavu. Z pohledu uživatele se z počítače ztratí všechna data – důležité dokumenty, fotografie, hudba – a také všechny nainstalované programy, všechna nastavení a vůbec všechno, co nějak souvisí s uživatelovou činností a kvůli čemu stojí za to počítač používat.

Ztráta dat samozřejmě není naším cílem. O tom, jak zachovat důležitá data, pojednává samostatná kapitola.

Kdybychom přeinstalaci připodobnili ke zbrani, byl by to kanón španělského dělostřelectva. Kámen nezůstane na kameni, ale s dobrou muškou zničíte každého nepřítele. Na druhou stranu, začnete-li pálit do vlastních řad, spláčete nad výdělkem.

Aby se tak nestalo, musíme najít důmyslnou strategii, která nás dovede k vytouženému vítězství.

Strategie přežití

Instalace Windows je, jak vám brzy ukážeme, velice jednoduchá. Avšak než přistoupíme k vlastní instalaci, čeká nás spousta práce:

Ani po skončení instalace se nebudeme nudit. Čeká nás:

Tím se však nenechejte polekat. Jedná se o jednoduché kroky, které jsou v tomto návodu velmi důkladně vysvětleny.

Bez čeho se neobejdeme

Následuje stručný výčet nezbytné výzbroje:

Nemám instalační disk, co dál?

Výrobci přenosných počítačů stále častěji upouští od dodávání plnohodnotného instalačního disku společně se zařízením. Obvykle však dodávají „Recovery CD“ nebo „Service Disc“, na kterém je uložen program, který uvede počítač do stejného stavu, v jakém jste ho zakoupili od výrobce, tedy do „továrního nastavení“. V takovém případě se můžete radovat, protože se nemusíte starat o zálohu ani obnovu ovladačů. Data však zálohovat musíte!

Pokud nemáte k dispozici ani tento specializovaný disk, pokuste se doporučený postup najít v uživatelské příručce nebo kontaktujte technickou podporu. Bohužel, už ani příručka se dnes v tištěné podobě nedodává.

Pirátské kopie Windows

Používání pirátských kopií Windows nelze doporučit, protože nejsou spolehlivé. Často se přímo v instalačním balíčku nachází viry, nebo je kopie jinak znehodnocená.

Před instalací

Antivirová kontrola

Důrazně doporučujeme provést důkladnou antivirovou kontrolu předtím, než začnete zálohovat svá data, a to i v případě, že si nejste vědomi žádné virové nákazy. Pokud je váš počítač infikován virem, je možné, že jej zálohujete společně se svými soubory a celé vaše úsilí vyjde vniveč, jakmile svá data později obnovíte.

Rychlým a účinným antivirovým nástrojem dostupným zdarma je ESET Online Scanner.

Důkladná antivirová kontrola pomocí nástroje ESET Online Scanner

Instalace je velice jednoduchá:

 1. Stáhněte si ESET Smart Installer (2.3 MiB, .exe) na Plochu.
 2. Jakmile bude stahování dokončeno, spusťte instalátor poklepáním na soubor.
 3. Zaškrtněte políčko Ano, souhlasím s podmínkami užívání a klepněte na tlačítko Spustit.
 4. Pokud se objeví dialogové okno nástroje Řízení uživatelských účtů, zvolte Ano.
 5. Po dokončení instalace se objeví okno antivirového nástroje, nezavírejte jej.

Pokud budete zálohu kopírovat na externí disk nebo jiné velkokapacitní úložiště, připojte je nyní!

ESET Online Scanner – Instalace – Podmínky použití ESET Online Scanner – Instalace

Nyní provedeme kontrolu počítače:

 1. V okně programu ESET Online Scanner zaškrtněte volbu Kontrolovat archivy.
 2. Klepněte na tlačítko Kontrola.
 3. Pokud se zobrazí dialogové okno nástroje Řízení uživatelských účtů, zvolte Ano.
 4. Kontrola počítače může trvat i několik hodin. Odolejte svodům tlačítka Zrušit a nechejte ji doběhnout až do konce.
 5. Po skončení kontroly se obeznamte s výsledky a budete-li dotázáni, zda si přejete smazat nalezené infiltrace, potvrďte.
ESET Online Scanner – Nastavení kontroly ESET Online Scanner – Stahování virové databáze ESET Online Scanner – Kontrola ESET Online Scanner – Výsledky kontroly

Záloha dat

Vytvořit zálohu je jednoduché. Když si zkopírujete hudbu z počítače do svého MP3 přehrávače, vytvoříte zálohu, přestože to samozřejmě není vaším cílem. Kdybyste totiž svou oblíbenou skladbu z počítače nedopatřením odstranili, měli byste naději, že její kopie je v přehrávači.

Vytvořit dobrou zálohu je těžké. Taková záloha se vyznačuje tím, že je úplná – totiž že obsahuje všechna důležitá data, a také tím, že je uložena na spolehlivém nosiči. Když máte po ruce dobrou zálohu všeho důležitého, nemáte jenom naději, máte jistotu, že vaše data jsou v bezpečí.

Něco o tom, jak vytvořit takovou dobrou zálohu, se můžete dočíst dále.

Vytváříme dobrou zálohu

Klíčem k vytvoření dobré zálohy je pečlivost. Projděte složky, které nejčastěji používáte, a udělejte si představu o rozsahu zálohy. Mezi nejpoužívanější složky patří Dokumenty, Obrázky, Hudba a Videa (někdy nazývané uživatelské složky, zástupce naleznete na Ploše nebo v nabídce Start). Je velmi pravděpodobné, že některé důležité soubory máte přímo na Ploše. Nepostradatelné soubory se občas nedopatřením octnou v Koši, také na to je dobré myslet.

Při procházení souborů a složek není od věci dělat si poznámky na papír a případně rovnou mazat zbytečné soubory, o kterých víte, že je zálohovat určitě nechcete. Ušetříte si spoustu práce.

Jedním ze způsobů, jak vytvořit kvalitní zálohu, je sledovat, se kterými soubory a složkami pracujete v průběhu normálního užívání počítače. Nespěchejte a zálohu vytvářejte postupně v průběhu několika dní. Pravděpodobnost, že přehlédnete něco opravdu důležitého, je pak velmi malá.

I při největším úsilí je ale možné, že některá méně důležitá data ztratíte. Raději se na to připravte.

Skrytá data

Soubory a složky, se kterými běžně pracujete, tvoří jenom část dat, která skutečně používáte a potřebujete.

Hamounské aplikace

Ukázkovým příkladem problému skrytých dat jsou všemožné specializované aplikace, kterým budeme pro jejich hamižnost říkat hamounské.

Představte si například, že používáte nějaký jednoduchý účetní program, ve kterém si evidujete své soukromé příjmy a výdaje. Považujete za samozřejmé, že když program spustíte, naleznete všechny údaje „na svém místě“. Ale i tato data musí být někde uložena. Ve většině případů jsou tvořena soubory na disku vašeho počítače a příslušná aplikace je pouze načítá, upravuje a ukládá.

Otázkou v takovém případě je, kde se kýžené soubory nachází. Je možné, že je naleznete v Dokumentech nebo jiné „běžné složce“, často jsou však důmyslně ukryta poměrně hluboko systému. Některé aplikace naštěstí nabízí možnost exportu dat do některého ze standardních formátů.

V případě, že soubory získáte, jednoduše proveďte jejich zálohu společně se svými ostatními daty.

V případě, že pracujete s hamounskou aplikací a nevíte, jak ji přimět, aby vydala vaše data, hledejte odpověď na Internetu, popřípadě kontaktujte autora aplikace, je-li to ve vašich silách. Obecné řešení v tomto případě bohužel neexistuje.

Hesla uložená v programech

Dalším příkladem skrytých dat jsou přístupové údaje, typicky uživatelská jména a hesla. Mnoho aplikací poskytuje funkci „automatického přihlašování“ nebo „automatického dokončování“, kterou většina uživatelů považuje za samozřejmost.

Oč jde: přihlašujete se „do e-mailu“. Vyplníte svoje uživatelské jméno, nebo je zvolíte z předvoleného seznamu – a heslo se doplní už samo. To je šikovné, že? Ono si to pamatuje vaše heslo! Ale pamatujete si ho vy?

Získat takto uložené přístupové údaje je složité, protože samy aplikace často brání v jejich přečtení, aby snížily riziko zneužití uložených údajů v případě odcizení počítače. Většina aplikací, které vyžadují přihlášení, obsahuje nějaký mechanismus pro „získání zapomenutého hesla“. To je obvykle nejrychlejší cesta, jak ztracený údaj získat.

E-mailoví klienti, Skype a spol.

E-mailový klient je poštovní program, který slouží k příjmu a odesílání pošty. Nejrozšířenějšími e-mailovými klienty jsou Microsoft Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird aj.

V závislosti na nastavení poštovního klienta data buď zůstávají uložena v poštovním serveru (na serveru se ponechává kopie), nebo se stáhnou do počítače a ze serveru se odstraní. V prvním případě je vše v pořádku a záloha není nutná, protože kopie dat je uložena mimo váš počítač. Ve druhém případě je třeba provést zálohu. (Samozřejmě, pokud vám případná ztráta pošty nezpůsobí žádnou škodu, toto varování směle ignorujte.)

Pokud máte ke své korespondenci vztah, používáte poštovního klienta a nejste si jisti, jak je nastaven, raději se poraďte se zkušenějším uživatelem.

Uživatelé komunikačního programu Skype by měli mít na paměti, že historie konverzací se ukládá v jejich počítači – Skype je příkladem hamounské aplikace – a provést její zálohu není jednoduché. (Opět, pokud pro vás historie konverzací není významná, nezatěžujte se jí.) Naopak kontakty uložené v programu Skype se ukládají na serveru (tj. mimo váš počítač, u provozovatele programu Skype), a proto je zálohovat nemusíte.

Produktové klíče

Některé komerční aplikace, zejména antivirové programy, Microsoft Office nebo počítačové hry, vyžadují při instalaci zadání produktového klíče – dlouhého a (na první pohled) nesmyslného sledu znaků. Tento klíč obdržíte při nákupu aplikace.

Pokud používáte komerční aplikace, zajistěte si licence dříve, než začnete s počítačem manipulovat.

Produktové klíče bývají často uvedeny na obalu instalačního disku nebo na krabici.

Internetové bankovnictví

Pokud se ze svého počítače přihlašujete do internetového bankovnictví, je možné, že při jeho prvním zprovoznění jste si museli z webových stránek banky stáhnout malý soubor nazývaný certifikát. Bez tohoto souboru není možné se do internetového bankovnictví přihlásit (samotné heslo k přihlášení nestačí).

Pokud používáte internetové bankovnictví, kontaktujte technickou podporu. Ta vám poradí, jak provést zálohu certifikátu, popř. vám vystaví nový certifikát.

Na co si dát pozor

Jeden nespokojený uživatel si nám před časem postěžoval, že pečlivě provedl zálohu všech svých dat, ale nyní, ať se snaží sebevíc, počítač naříká, že „data nelze vyhledat“. Při bližším ohledání jsme zjistili, že tento nešťastník si na CD nevypálil složky a soubory, které chtěl zálohovat, ale pouze jejich zástupce!

Zástupce je malý soubor, který odkazuje na jiný soubor. Např. ikona vašeho oblíbeného prohlížeče na Ploše je zástupce – vlastní program se nachází jinde. Důvod je prostý: programy jsou často tvořeny desítkami souborů a mít je všechny na Ploše by rozhodně nebylo praktické.

Zástupce poznáte podle malé šipečky v levém dolním rohu.

Stejně tak ikona Dokumenty, kterou máte na Ploše, je jen zástupcem složky Dokumenty. Proto nikdy do zálohy nepřetahujte ikonu Dokumenty z Plochy – to byste dopadli stejně jako vzpomínaný nešťastník. Namísto toho otevřete složku Dokumenty poklepáním na zástupce a do zálohy přidejte celý její obsah.

Jiný uživatel se pro změnu domníval, že nejlepším způsobem, jak zálohovat všechny své programy, je zahrnout do zálohy složku Program Files umístěnou na disku C. Ačkoli je pravdou, že soubory programů jsou umístěny ve složce Program Files, aplikace ke svému správnému chodu často potřebují také soubory z dalších umístění, nastavení uložená v systémovém registru apod. Programy ani aplikace proto nelze jednoduše zálohovat, je třeba je znovu nainstalovat.

Proto je po reinstalaci Windows zapotřebí reinstalovat i všechny programy, které používáte.

Vypálení zálohy na CD/DVD

Zálohu samozřejmě můžete uložit také na externí disk nebo USB klíčenku, mají-li dostatečnou kapacitu. Nejbezpečnější je však uložit zálohu na DVD a my se proto budeme zabývat právě touto možností.

Ukazuje se, že kompromis je v tomto případě zcela na místě. Vlastníte-li externí disk nebo velkokapacitní USB klíčenku, využijte je k záloze méně důležitých a objemných dat, jako jsou hudba, fotografie, filmy a jiná multimédia. Nejdůležitější data ale zálohujte na DVD.

Než začnete vytvářet zálohu, vyčkejte na dokončení antivirové kontroly!

Vypalujeme zálohu pomocí programu CDBurnerXP

Instalace programu je velice jednoduchá:

 1. Stáhněte si program CDBurnerXP (verze 4.5.1.3868, 4.72 MiB, .exe) a uložte jej na Plochu.
 2. Až bude program zcela stažen, přesuňte se na Plochu a spusťte jej.
 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu (použijte výchozí volby).
 4. Po dokončení instalace se program spustí.

Z nabídky v okně programu zvolte Datový disk a potvrďte. V hlavní nabídce programu zvolte ÚpravyPřidat složku a vyhledejte složku se soubory, které si přejete zálohovat. Poté zvolte DiskVypálit disk a vložte do mechaniky prázdný disk CD/DVD. Vypalování začne automaticky.

V závislosti na objemu zálohovaných dat můžete být opakovaně vyzváni k vložení dalších disků. Disky důkladně popište, vyhnete se tak zbytečným zmatkům.

Kontrola zálohy

Nejlepší způsob, jak ověřit zálohu, je zobrazit si její obsah v jiném počítači a namátkou zkontrolovat, zda lze zálohované soubory a složky otevřít.

Záloha ovladačů

Protože se počítače liší skladbou použitého hardware („součástek“, z nichž je počítač sestaven), vyžadují pro správnou funkci tzv. ovladače, anglicky nazývané drivery. Ty umožňují operačnímu systému efektivně využívat instalovaný hardware. Chybějící, zastaralé nebo nevhodné ovladače jsou častou příčinou nedostatečného výkonu systému nebo jeho nestability. Po instalaci Windows proto nainstalujeme také všechny nezbytné ovladače.

Pomocí vhodného nástroje je naštěstí možné ovladače zálohovat stejně, jako kterákoli jiná data. V našem případě bude tímto nástrojem program Double Driver.

Záloha ovladačů pomocí programu Double Driver

Použití programu Double Driver je jednoduché a nevyžaduje instalaci:

 1. Stáhněte si program Double Driver (verze 4.1, 2.06 MiB, zip) a uložte jej na Plochu.
 2. Až bude program zcela stažen, přesuňte se na Plochu a klepněte na soubor double_driver.zip pravým tlačítkem myši a zvolte Extrahovat vše….
 3. Postupujte podle pokynů průvodce (použijte výchozí volby). Rozbalené soubory se zobrazí v novém okně.
 4. Spusťte program dd.exe dvojklikem.
 5. Klepněte na tlačítko Backup (Zálohovat) na nástrojové liště.
 6. Klepněte na tlačítko Scan Current System (Prohledat tento systém).
 7. Nyní klepněte na tlačítko Backup Now (Provést zálohu).
 8. Potvrďte tlačítkem OK.
 9. Vyčkejte na dokončení zálohy.
 10. Ukončete program Double Driver.

Záloha je uložena ve složce Double Driver Backup, která sídlí ve složce Dokumenty. Tuto složku zkopírujte na USB klíčenku společně se složkou double_driver, která se nachází na Ploše.

Vypálení zálohy ovladačů na disk CD/DVD se vám může pěkně vymstít. Pokud totiž vaše optická mechanika vyžaduje ke své činnosti zvláštní ovladače, musíte je nejprve nainstalovat. Ale kde je vzít, když mechanika neběží?

Instalace Windows

Poslední kontrola

Než budete pokračovat, projděte si v rychlosti obsah předchozích kapitol a ujistěte se, že jste na nic nezapomněli.

Pokud jste si vším jisti, můžeme přikročit k vlastní instalaci.

Zavedení instalačního programu

Máte-li k dispozici servisní disk od výrobce počítače, vložte jej a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce nebo v uživatelské příručce.

Jinak vložte instalační disk Windows 7 nebo 8 a restartujte počítač.

Spuštění instalačního programu Windows

Jakmile se zobrazí nápis jako na obrázku výše, stiskněte libovolnou klávesu.

Instalace Windows 7

Následující sekce se vztahuje na instalaci Windows verze 7, postup při instalaci Windows Vista a Windows 8 je ale téměř stejný. Hledáte-li návod na instalaci Windows XP, zkuste starý návod na instalaci Windows XP z roku 2006.

Vlastní instalace Windows 7 je, jak bylo již řečeno, velice jednoduchá. Řiďte se pokyny na obrazovce. Na obrázcích níže je zachycen typický průběh instalace, který je na vhodných místech opatřen dalšími instrukcemi.

Instalace Windows – Načtení instalačních souborů Instalace Windows – Úvodní obrazovka

Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

Instalace Windows – Regionální nastavení Instalace Windows – Licenční podmínky Instalace Windows – Volba typu instalace

Zvolte Vlastní (upřesnit).

Pokud byste zvolili Upgrade, instalační program by provedl pouze aktualizaci systémových souborů. To je obzvláště výhodné, přecházíte-li na novější verzi systému Windows, nejedná se však o čisté řešení.

Instalace Windows – Volba instalačního oddílu

V tomto kroku se nás instalační program ptá, na který disk a diskový oddíl chceme nainstalovat operační systém.

Diskem se rozumí pevný disk, tedy zařízení, které v počítači slouží jako trvalé úložiště dat. Diskovým oddílem se rozumí nějaká část pevného disku. Většina osobních počítačů má jen jeden disk, často je ale rozdělený na více oddílů.

Na každém disku je vždy vytvořen systémový oddíl. Zde se nachází soubory operačního systému a programů, které uživatel instaluje, a často také uživatelská data (složky Plocha, Dokumenty, Hudba a další). Běžné označení „systémový oddíl“ je proto poněkud zavádějící.

Zkušenější uživatelé si někdy vyčleňují speciální oddíl pro svá vlastní data. To je postup, který má své výhody, které však běžní uživatelé příliš neocení.

Často se lze setkat s tzv. recovery oddíly. Jak název napovídá, na takovém oddílu se nachází data potřebná pro uvedení počítače do továrního nastavení.

Oddíly naštěstí bývají pojmenované, takže je od sebe snadno rozeznáte. Máte-li na výběr více oddílů, zvolte takový, který se jmenuje „SYSTEM“ nebo „Windows“. Nikdy neinstalujte na oddíly pojmenované „Service“ nebo „Recovery“.

Máte-li na výběr jediný oddíl, neváhejte a zvolte jej.

Instalace Windows – Odstranění diskového oddílu Instalace Windows Instalace Windows – Volba uživatelského jména a názvu počítače

Po dokončení instalace vám instalační program položí několik jednoduchých otázek, se kterými si hravě poradíte.

Po instalaci

Obnova ovladačů

Pokud jste instalovali Windows 7 nebo 8, ovladače neobnovujte. Obě verze zmiňovaného operačního systému si obvykle poradí samy a nainstalují aktuální verze příslušných ovladačů. (Je vyžadováno internetové připojení.)

Ovladače můžeme snadno obnovit ze zálohy. Opět nám poslouží program Double Driver, který jsme si chytře uložili na USB flash disk společně se zálohou.

 1. Připojte k počítači USB flash disk, na který jste zálohovali ovladače.
 2. Zkopírujte složku double_driver z USB flash disku na Plochu.
 3. Otevřete složku double_driver z Plochy. Klepněte na soubor dd.exe pravým tlačítkem myši a zvolte Spustit jako správce (Windows Vista) nebo jen Spustit (Windows XP).
 4. Pokud se objeví dialog nástroje Řízení uživatelských účtů, zvolte Ano.
 5. Stiskněte tlačítko Restore (Obnovit) na nástrojové liště.
 6. Stiskněte tlačítko Locate Backup (Vyhledat zálohu) vlevo dole.
 7. Zvolte Other location (Z jiného umístění) a klepněte na tlačítko vpravo dole.
 8. V dialogovém okně vyhledejte připojený USB flash disk, otevřete jej a zvolte složku Double Driver Backup.
 9. Klepněte na tlačítko Restore Now (Provést obnovu).
 10. Vyčkejte na dokončení obnovy.
 11. Ukončete program Double Driver.

Tím jsou ovladače obnoveny.

Aktivace Windows

Aktivace Windows je proces, kterým se ověří „pravost“ vaší kopie operačního systému Windows. (Ověří se, zda se nejedná o pirátskou kopii Windows.) Majitelé legálních kopií se nemají čeho obávat.

Systém Windows se automaticky pokusí o aktivaci zhruba tři dny po instalaci.

Instalace antivirového programu

Běžný uživatel by měl chránit svůj počítač antivirovým programem, o tom není sporu.

Na základě dlouhodobých zkušeností můžeme doporučit antivirový balík ESET Smart Security, aktuálně ve verzi 6. Ten sice není dostupný zdarma (roční předplatné stojí okolo 1 500 Kč), ale zachytí i hrozby, které bezplatné aplikace, např. Avast! Antivirus nebo Microsoft Security Essentials, nechávají volně spásat vaše data.

Nejlepším postupem je zřejmě instalace zkušební verze programu ESET Smart Security. V této kritické fázi bude váš počítač perfektně chráněn a po uplynutí zkušební doby se sami rozhodnete, zda chcete program užívat i nadále, či zda přejdete na některé bezplatné řešení.

Instalace zkušební verze programu ESET Smart Security

Instalace je velice jednoduchá:

 1. Přejděte na domovskou stránku produktu ESET Smart Security.
 2. Klepněte na modré tlačítko Stáhnout a stáhněte soubor na Plochu.
 3. Po dokončení stahování program spusťte dvojklikem.
 4. Postupujte podle pokynů instalátoru a poté vyčkejte dokončení instalace.

ESET Smart Security začne ihned po instalaci chránit souborový systém, takže můžeme bez obav přikročit k obnově dat.

Obnova dat

Je jenom na vás, která data si obnovíte ze zálohy.

Pokud jste se vybavili antivirovým programem, můžete bez obav začít kopírovat data ze zálohy do počítače. Začněte nejdůležitějšími soubory a dejte si záležet na zasedacím pořádku: nejčastější název složky ve Windows je Nová složka.

Až přijde řada na objemná multimédia, zvažte, zda je opravdu nutné kopírovat je do počítače. Je samozřejmé, že si do počítače uložíte rodinné fotografie a další nenahraditelná data. Ale je opravdu nutné kopírovat také všechny filmy, videa a hudbu stažené z Internetu? Možná, že tam kde jsou, je jim lépe. A nepřekáží vám.

Instalace všeho ostatního

Také nyní záleží na vašem uvážení, které programy nainstalujete.

V tuto chvíli již můžete do počítače instalovat programy, které běžně používáte. Než se však pustíte do zběsilého klikání, zamyslete se. Možná, že jedním z důvodů, proč jste počítač reinstalovali, byla nízká rychlost systému a jeho „zasekání“ zbytečnými programy.

Zamyslete se, které programy opravdu používáte. Neinstalujte aplikace jen proto, že by se vám „mohly hodit“ – to přeci můžete udělat, až je budete skutečně potřebovat. Možná zjistíte, že většinu z nich nikdy nenainstalujete. Pokud jste zvyklí používat dva programy, které slouží témuž účelu, zvolte si jeden z nich – ten, který jste doposud používali častěji.

Závěrem

Instalační soubory nástrojů, které byly v návodu používány, můžete odstranit. Všechny nástroje můžete bez obav odinstalovat.

Doufáme, že tento návod byl užitečný. Máte-li jakékoli další dotazy nebo nevíte-li si s něčím rady, napište nám na pomoc@instalace-windows.cz. Rádi vám poradíme!

Další zdroje